- Agenda
Bestuur
Het bestuur van de vereniging wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen en kunnen hierna herkozen worden of aftreden. We zijn blij dat ons bestuur uit vier personen bestaat. Maar mocht je belangstelling hebben om het bestuur te versterken. Meld je dan aan ... Je bent van harte welkom.

 

Voorzitter Hans  
Vicevoorzitter    Kees
Penningmeester              Anja
Secretaris  Kees
Cursuscoordinator          Kees
Evenementencoordinator Hans
Postadres Kees

                           

In het infobulletin zijn de volledige (contact)gegevens van de bestuursleden te lezen. We zijn standaard te bereiken via . Indien nodig zal het e-mailtje naar desbetreffende doorgestuurd worden.