- Agenda

Geldigheid eenheidsdiploma
Tijdens de jaarvergadering van 2005-2006 hebben we (met instemming van alle leden) in het huishuidelijk reglement een aanpassing gedaan.
Per jaar dient men acht herhalingslessen te volgen. Van deze acht herhalingslessen dient er één les te bestaan uit verbandleer en één les uit reanimatie/AED.
Indien een lid hieraan niet voldoet kan het diploma niet worden verlengd.
Verlenging is dan alleen mogelijk d.m.v. het met goed gevolg afleggen van een competentietoets. De eventuele kosten, welke aan de competentietoets zijn verbonden, zijn voor rekening van de EHBO-er.