- Agenda
Vereniging
Momenteel bestaat de EHBO vereniging Ter Aar uit ongeveer 35 leden. In 1991 heeft de vereniging zich aangesloten bij de overkoepelende orgaan "EHBO-NEDERLAND".
De EHBO-lessen die de vereniging verzorgt staan onder toezicht van het "ORANJE KRUIS". Dit is een landelijke organisatie die toeziet dat de EHBO-lessen gegeven worden volgens vastgestelde richtlijnen, zodat elke EHBO-er op dezelfde wijze wordt opgeleid en correct eerste hulp verleent. Wij verzorgen jaarlijks voldoende herhalingslessen om het diploma geldig te houden.

Regelmatig staan er leden van de vereniging bij evenementen, om in voorkomend geval eerste hulp te verlenen. Ook zijn er enthousiaste leden die jeugd-EHBO geven op de basisscholen.

Bovendien houdt de vereniging oefeningen in samenwerking met andere verenigingen, brandweer, politie en ambulancediensten.

Een vereniging bestaat zoals iedereen waarschijnlijk weet uit leden, de leden zijn diegenen die in het bezit zijn van een geldig diploma “Eerste Hulp” en als zodanig staan ingeschreven.
Het bestuur van de vereniging wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen en kunnen hierna herkozen worden of aftreden.

Sinds 2000 is de EHBO-vereniging Ter Aar een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder dossiernummer 28088757.